Etichete

, , , ,

Dintre cărțile de patrimoniu aflate în colecția bisericii Sf. Spiridon din Vălenii de Munte,  o valoare deosebită o prezintă un Molitfelnic cu grafie chirilică din anul 1749 – întocmit după Evhologhionul grecesc – apărut în Mitropolia Moldovei. Pe foaia ruptă care precede pagina de titlu se distinge o însemnare de mână destul de lizibilă dar incompletă, al cărei înțeles este următorul: „(TATĂL) NOSTRU CARELE EȘTI ÎN CERURI SFIN…(RUPT).. NUMELI TĂU VIE ÎMPĂRĂȚIEA TA … (RUPT) PRECUMU ÎN CERU ȘI PRE PĂMÂNTU. ….ȘI TOATĂ CHELTUIALA … (RUPT) MITROPOLITU ALU MOLDOVEI …(RUPT) A PREA LUMINATULUI OBLĂDUITOR A TOATĂ ȚARA MOLDOVII ÎN SFĂNTA MITROPOLII A MOLDOVII”.

Imediat lângă, în partea dreaptă a paginii, cu litere înghesuite: “SCRIS PREA BINIE LA MĂNĂSTIREA VLĂDIEN (?). ȘI AMU SCRISU EU IRIMIEA A LU(I) POPI LU(I) VLADUL DIN S…ȘEȘTI”. Să fie oare Vlădieni o formă grafică coruptă a lui Văleni?  Puțin probabil…

Ce ni se pare însă interesant este că Ieremia ar putea fi tipograful trecut pe prima pagină a cărții. Spre această concluzie ne conduce numele, dar și scrisul îngrijit care dovedește că aparținea unui om învățat. Nu se știe în ce împrejurare a ajuns cartea la Vălenii de Munte, dar putem specula în contextul veacului al XVIII-lea. Nicolae Iorga a găsit la biserica Mănăstirea un frumos Tetraevangheliar al lui Coresi care i-a certificat savantului vechimea așezământului si importanța târgului în secolul XVI.

Molitfelnicul de la biserica Sf. Spiridon apare în Țara Românească în vremea episcopului Moldovei Nichifor Peloponesianul, ierarh cu aplecare spre propovăduirea culturii și învățământului. În timpul păstoririi sale multe cărți bisericesti au fost tipărite iar preoții au fost îndemnați să învețe carte.”Generalizarea accesului la învățământ propusă de mitropolitul Nichifor a fost văzută ca o măsură neașteptată și îndrăzneață, modernă, fără de pereche în țările apusene” , afirma savantul N. Iorga.

Molitfelnicul din biblioteca bisericuței Sf. Spiridon a fost poate achiziționat din Moldova de unul din vlădicii de la Văleni, ori mai probabil donat de un binefăcător.

Alexandru Ionuț Cruceru

(Material apărut în „Cuvântul Vieții”, buletinul parohial al bisericii Sf. Spiridon din Vălenii de Munte )

Reclame