Etichete

, , , , , , , ,

Nu știu de când a intrat în practica bisericilor noastre, și mai ales a celor de la sate, să elibereze acte de botez sau căsătorie.  Știu, însă, că pe la jumătatea secolului al XIX-lea în satul Ariceștii Zeletin, județul Prahova,  precum și în celelelalte zone ale țării (fiindcă vorbim totuși de o perioadă târzie) ele erau deja înmânate oamenilor simpli. Exemplific printr-o astfel de hârtie care respecta, se pare, un șablon și se completa precum astăzi de preot îndată după oficierea slujbei.

Actul de botez aflat în posesia mea are dimensiunile 20,5 cm x 17 cm și este scris cu litere chirilice, fiind anterior anului în care s-a introdus alfabetul latin (1859). Are următorul conținut:

AKT DE BOTEZ

La 7 ale lunii Febr. anul omie opt sute 54 au născut Katrina cu legiuitul dumisale soț anume Kostandin în satul Surani, jud. Prahova, mahalaoa – , orașul -, fiu și astăzi pruncu, ale lunii Febr. anul omie opt sute 54 sau botezat în legea drept-slăvitoare a Bisericii Răsăritului, de supt-iscălitul preot al bisericii preot Stel. dânduisă numele Mihail de nașul său Mihalcea sin Ionu .. (nelizibil) în satul Aricești, orașul -, mahalaoa –

Alexandru Ionuț Cruceru

Reclame