Etichete

, , , , ,

Dumnezeu a înzestrat pe om cu simţuri, cu ajutorul cărora poate să observe ce se petrece în juru său, poate să se observe pe sine însuși; poate în sfârșit, să cunoască viața.

Un filosof din vechime a spus o vorbă înțeleaptă: „Cunoaște-te pe tine însuți”, iar un pedagog engles a făcut observația că „nimic nu e în mintea omului, ce n-a trecut mai întâiu prin simțuri”. Observația ascute simțurile și oțelește spiritul.

Noi știm însă să facem “observaţii” altora, iar pe noi nu ne observăm. Observăm lucruri nefolositoare, în loc să observăm ceia ce este mai serios. În urma unei conferinţe la care eram de faţă auziam părerile ascultătorilor. Unii spuneau că i-au interesat noutăţile desprinse din conferinţă, altora li plăcuse glasul vorbitorului, pe când o doamnă spunea: „Dragă, d-nul conferenţiar întrebuinţează parfum de liliac”. Tot observase ceva…

Vedem jocurile moderne şi strâine de obiceiurile neamului nostru. Vedem moda costumelor şi a rochiilor, pe când iia şi altița o lăsăm în uitare. Vedem, mai ales, „paiul din ochiul vecinului”, dar bârna din ochiul nostru n-o vedem. Vedem nenorocirile altora şi pe ale noastre, dar nu luăm hotărârea, ca să nu păţim acelaşi rău ca mai înainte. Dacă fiecare ar fi cu mai multă luare aminte, ni-am da sama că nu trăim cum trebuie şi am lua măsuri de îndreptare. Dar nu observăm!

Englesul S. Smiles, în cartea sa: „Ajută-te singur”, aduce o mulțime de exemple despre puterea observației. Astfel, prin observaţie, Galvani a descoperit că o labă de broască se contractează, se zgârceşte când o atingi cu nişte lame de metal deosebite, introduse într-un muşchiu şi un nerv. În acest fapt, care pare atât de neînsemnat, era sămânţa telegrafului electric prin care astăzi sunt legate continentele.

Oamenii de ştiință observă, şi pe basa observaţiei fac descoperiri de care ne minunăm. Medicii observă causa unei boli după aceia prescriu leacul. Ostașii observă posiția locului și felul armei inamicului. Şi apoi iau măsuri ca să-l poată birui. Viața întreagă nu se poate trăi decât prin observație. Trebuie să observăm!

Un proverb rusesc spune că cel nebăgător de seamă e în stare să străbată o pădure, fără să vadă că în ea se găsesc lemne de foc.

Din bătrâni se dă sfatul, că acel ce porneşte-n pețit să deschidă ochii mari. Tot astfel se spune: Când pleci să călătoreşti cu vaporul pe mare să-ţi faci o cruce; când pleci la războiu să-ţi faci două cruci; când pleci la însurătoare, să-ţi faci trei cruci! Adecă să observi, să-ţi dai sama de pasul ce-l faci, de drumul pe care pornești. Înțelepciunea poporului spune: „Unde nu e cap, e vai de picioare!” Dar, tot așa de bine se poate spune: unde nu e ochiu să observe, e vai de cap și vai de picioare.

Florian Stănescu-Gighera

(Extras din revista „Neamul Romănesc pentru popor”, Anul al XXVI-lea, 1-iu Octombre 1938)

Reclame